OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003696/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003696/"
    }
  },
  "_display": "George Westinghousestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003696",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003696",
  "openbare_ruimte_code": "12696",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.296245Z",
  "document_mutatie": "2019-12-12",
  "document_nummer": "GV00005846_SB00SB",
  "begin_geldigheid": "2019-12-12",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123262.457,
            484825.183
          ],
          [
            123262.018,
            484825.634
          ],
          [
            123250.844,
            484837.117
          ],
          [
            123248.055,
            484839.983
          ],
          [
            123228.715,
            484859.856
          ],
          [
            123216.848,
            484844.902
          ],
          [
            123221.173,
            484840.437
          ],
          [
            123249.954,
            484810.61
          ],
          [
            123216.717,
            484778.167
          ],
          [
            123233.187,
            484761.003
          ],
          [
            123266.126,
            484793.843
          ],
          [
            123273.624,
            484786.287
          ],
          [
            123296.02,
            484762.82
          ],
          [
            123311.143,
            484775.155
          ],
          [
            123310.553,
            484775.761
          ],
          [
            123306.409,
            484780.019
          ],
          [
            123295.395,
            484791.337
          ],
          [
            123292.606,
            484794.203
          ],
          [
            123287.684,
            484799.261
          ],
          [
            123273.127,
            484814.219
          ],
          [
            123271.368,
            484816.025
          ],
          [
            123270.337,
            484817.085
          ],
          [
            123262.457,
            484825.183
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "George Westinghousestraat",
  "omschrijving": "Amerikaans ingenieur (1846-1914), die de naar hem genoemde Westinghouserem uitvond: een luchtdrukrem, in het bijzonder bij de spoorwegen in gebruik.",
  "naam_17_posities": "G WESTINGHOUSESTR",
  "naam_24_posities": "George Westinghousestr",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 16,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003696"
  },
  "bbox": [
    123216.717,
    484761.003,
    123311.143,
    484859.856
  ],
  "dataset": "bag"
}