OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003703/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003703/"
    }
  },
  "_display": "Gerard Terborgstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003703",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003703",
  "openbare_ruimte_code": "12777",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.535280Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120558.705,
            485057.456
          ],
          [
            120574.833,
            485033.681
          ],
          [
            120578.438,
            485028.277
          ],
          [
            120579.609,
            485025.395
          ],
          [
            120596.948,
            485019.075
          ],
          [
            120711.682,
            484984.446
          ],
          [
            120762.831,
            484969.008
          ],
          [
            120778.009,
            484965.259
          ],
          [
            120807.956,
            484956.112
          ],
          [
            120809.865,
            484954.84
          ],
          [
            120817.917,
            484968.968
          ],
          [
            120787.333,
            484977.892
          ],
          [
            120788.774,
            484983.026
          ],
          [
            120778.51,
            484985.879
          ],
          [
            120777.096,
            484986.378
          ],
          [
            120772.383,
            484988.04
          ],
          [
            120763.913,
            484990.831
          ],
          [
            120762.247,
            484986.478
          ],
          [
            120618.551,
            485029.216
          ],
          [
            120601.371,
            485033.776
          ],
          [
            120599.462,
            485034.942
          ],
          [
            120588.115,
            485051.592
          ],
          [
            120587.903,
            485053.713
          ],
          [
            120579.867,
            485054.743
          ],
          [
            120571.895,
            485066.443
          ],
          [
            120558.705,
            485057.456
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gerard Terborgstraat",
  "omschrijving": "Schilder (1617-1681), van portret- en genrestukken.",
  "naam_17_posities": "G TERBORGSTR",
  "naam_24_posities": "Gerard Terborgstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 132,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003703"
  },
  "bbox": [
    120558.705,
    484954.84,
    120817.917,
    485066.443
  ],
  "dataset": "bag"
}