OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003706/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003706/"
    }
  },
  "_display": "Geulstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003706",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003706",
  "openbare_ruimte_code": "12858",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.535375Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121194.42,
            484193.969
          ],
          [
            121206.021,
            484182.229
          ],
          [
            121207.342,
            484184.28
          ],
          [
            121311.41,
            484207.439
          ],
          [
            121318.066,
            484208.825
          ],
          [
            121323.605,
            484209.978
          ],
          [
            121328.319,
            484210.959
          ],
          [
            121365.36,
            484219.257
          ],
          [
            121412.549,
            484229.828
          ],
          [
            121445.899,
            484237.299
          ],
          [
            121444.77,
            484242.387
          ],
          [
            121443.421,
            484248.466
          ],
          [
            121443.145,
            484249.71
          ],
          [
            121441.564,
            484256.836
          ],
          [
            121437.114,
            484255.849
          ],
          [
            121418.022,
            484251.613
          ],
          [
            121415.271,
            484251.003
          ],
          [
            121409.672,
            484249.761
          ],
          [
            121405.504,
            484249.342
          ],
          [
            121404.567,
            484249.248
          ],
          [
            121403.188,
            484249.109
          ],
          [
            121400.736,
            484248.863
          ],
          [
            121391.51,
            484247.936
          ],
          [
            121387.723,
            484247.072
          ],
          [
            121386.636,
            484251.834
          ],
          [
            121380.807,
            484250.503
          ],
          [
            121381.893,
            484245.741
          ],
          [
            121321.738,
            484232.011
          ],
          [
            121317.749,
            484230.628
          ],
          [
            121311.654,
            484228.515
          ],
          [
            121307.369,
            484227.029
          ],
          [
            121266.38,
            484218.025
          ],
          [
            121262.014,
            484217.031
          ],
          [
            121251.939,
            484214.739
          ],
          [
            121188.069,
            484200.396
          ],
          [
            121194.173,
            484194.219
          ],
          [
            121194.42,
            484193.969
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Geulstraat",
  "omschrijving": "Riviertje in Zuid-Limburg, zijrivier van de Maas. Het Geuldal vormt voor een deel de grens met België.",
  "naam_17_posities": "GEULSTR",
  "naam_24_posities": "Geulstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 100,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003706"
  },
  "bbox": [
    121188.069,
    484182.229,
    121445.899,
    484256.836
  ],
  "dataset": "bag"
}