OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003711/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003711/"
    }
  },
  "_display": "Giessenburg",
  "sleutelverzendend": "03630000003711",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003711",
  "openbare_ruimte_code": "12904",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.061918Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120111.709,
            482091.31
          ],
          [
            120110.685,
            482095.287
          ],
          [
            120094.583,
            482094.903
          ],
          [
            120094.496,
            482098.546
          ],
          [
            120077.964,
            482098.152
          ],
          [
            120078.051,
            482094.509
          ],
          [
            120061.88,
            482094.124
          ],
          [
            120061.1,
            482090.103
          ],
          [
            120059.218,
            482080.398
          ],
          [
            120099.639,
            482081.383
          ],
          [
            120114.175,
            482081.738
          ],
          [
            120111.709,
            482091.31
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Giessenburg",
  "omschrijving": "Verloren gegaan kasteel te Giessen-Oudkerk waarvan thans nog enige resten zijn overgebleven.",
  "naam_17_posities": "GIESSENBURG",
  "naam_24_posities": "Giessenburg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 46,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003711"
  },
  "bbox": [
    120059.218,
    482080.398,
    120114.175,
    482098.546
  ],
  "dataset": "bag"
}