OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003713/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003713/"
    }
  },
  "_display": "Gijsbrecht van Aemstelstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003713",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003713",
  "openbare_ruimte_code": "12955",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.201442Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122516.12,
            485109.419
          ],
          [
            122524.637,
            485097.168
          ],
          [
            122640.761,
            485164.098
          ],
          [
            122633.208,
            485179.704
          ],
          [
            122618.35,
            485174.319
          ],
          [
            122610.575,
            485169.825
          ],
          [
            122613.059,
            485165.456
          ],
          [
            122516.12,
            485109.419
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gijsbrecht van Aemstelstraat",
  "omschrijving": "Naar Gijsbrecht IV (circa 1235-1303), de laatste heer van Aemstel die Heer van Amsterdam was, baljuw van Amstelland. Bekend geworden door Vondels treurspel. ",
  "naam_17_posities": "G V AEMSTELSTR",
  "naam_24_posities": "Gijsbrecht v Aemstelstr",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 74,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003713"
  },
  "bbox": [
    122516.12,
    485097.168,
    122640.761,
    485179.704
  ],
  "dataset": "bag"
}