OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003714/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003714/"
    }
  },
  "_display": "Gijsbrecht van IJselsteinstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003714",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003714",
  "openbare_ruimte_code": "12963",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.019944Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119809.204,
            482648.53
          ],
          [
            119825.39,
            482648.46
          ],
          [
            119894.463,
            482648.133
          ],
          [
            119894.428,
            482640.73
          ],
          [
            119909.329,
            482640.659
          ],
          [
            119925.189,
            482647.959
          ],
          [
            119994.269,
            482647.639
          ],
          [
            119994.235,
            482640.259
          ],
          [
            120009.209,
            482640.19
          ],
          [
            120025.437,
            482647.459
          ],
          [
            120095.269,
            482647.179
          ],
          [
            120109.794,
            482647.121
          ],
          [
            120121.024,
            482655.547
          ],
          [
            120121.186,
            482668.666
          ],
          [
            120099.913,
            482668.724
          ],
          [
            120099.949,
            482682.189
          ],
          [
            120096.432,
            482682.198
          ],
          [
            120096.399,
            482675.189
          ],
          [
            120096.35,
            482664.824
          ],
          [
            120025.883,
            482665.154
          ],
          [
            119995.521,
            482665.439
          ],
          [
            119925.404,
            482665.769
          ],
          [
            119895.882,
            482665.968
          ],
          [
            119825.405,
            482666.271
          ],
          [
            119795.83,
            482666.398
          ],
          [
            119725.374,
            482666.701
          ],
          [
            119711.419,
            482676.949
          ],
          [
            119699.419,
            482677.006
          ],
          [
            119691.841,
            482677.042
          ],
          [
            119691.627,
            482649.125
          ],
          [
            119699.199,
            482649.049
          ],
          [
            119711.689,
            482648.997
          ],
          [
            119727.239,
            482648.889
          ],
          [
            119791.189,
            482648.609
          ],
          [
            119796.72,
            482648.585
          ],
          [
            119809.204,
            482648.53
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gijsbrecht van IJselsteinstraat",
  "omschrijving": "Baljuw van Amstelland en Waterland van 1358 tot 1361.",
  "naam_17_posities": "G V YSELSTEINSTR",
  "naam_24_posities": "G v IJselsteinstr",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 124,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003714"
  },
  "bbox": [
    119691.627,
    482640.19,
    120121.186,
    482682.198
  ],
  "dataset": "bag"
}