OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003715/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003715/"
    }
  },
  "_display": "Gillis Steltmanstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003715",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003715",
  "openbare_ruimte_code": "12971",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.129403Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115355.884,
            487587.74
          ],
          [
            115349.185,
            487590.141
          ],
          [
            115343.119,
            487592.315
          ],
          [
            115337.785,
            487594.227
          ],
          [
            115330.479,
            487553.685
          ],
          [
            115333.608,
            487553.621
          ],
          [
            115344.253,
            487553.401
          ],
          [
            115349.372,
            487553.296
          ],
          [
            115350.612,
            487563.243
          ],
          [
            115352.78,
            487571.934
          ],
          [
            115354.302,
            487578.037
          ],
          [
            115355.884,
            487587.74
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            115359.77,
            487628.37
          ],
          [
            115405.76,
            487620.575
          ],
          [
            115406.317,
            487624.297
          ],
          [
            115356.31,
            487632.971
          ],
          [
            115360.186,
            487654.195
          ],
          [
            115364.03,
            487653.54
          ],
          [
            115406.165,
            487646.36
          ],
          [
            115410.001,
            487645.67
          ],
          [
            115410.725,
            487649.708
          ],
          [
            115360.566,
            487658.077
          ],
          [
            115363.074,
            487672.304
          ],
          [
            115367.102,
            487671.699
          ],
          [
            115368.3,
            487678.67
          ],
          [
            115410.953,
            487671.543
          ],
          [
            115414.458,
            487671.041
          ],
          [
            115415.209,
            487674.738
          ],
          [
            115364.898,
            487683.259
          ],
          [
            115367.178,
            487696.801
          ],
          [
            115371.249,
            487696.174
          ],
          [
            115372.575,
            487703.881
          ],
          [
            115368.499,
            487704.476
          ],
          [
            115362.599,
            487705.336
          ],
          [
            115346.855,
            487619.076
          ],
          [
            115357.273,
            487613.836
          ],
          [
            115358.5,
            487620.98
          ],
          [
            115359.77,
            487628.37
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gillis Steltmanstraat",
  "omschrijving": "Watergeus, bekend geworden bij de inneming van Den Briel in 1572.",
  "naam_17_posities": "G STELTMANSTR",
  "naam_24_posities": "Gillis Steltmanstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 50,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003715"
  },
  "bbox": [
    115330.479,
    487553.296,
    115415.209,
    487705.336
  ],
  "dataset": "bag"
}