OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003716/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003716/"
    }
  },
  "_display": "Gillis van Ledenberchstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003716",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003716",
  "openbare_ruimte_code": "12998",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.285716Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120001.49,
            487923.929
          ],
          [
            119988.11,
            487930.749
          ],
          [
            119975.322,
            487899.631
          ],
          [
            119965.388,
            487875.46
          ],
          [
            119963.989,
            487872.034
          ],
          [
            119950.239,
            487838.355
          ],
          [
            119913.762,
            487750.124
          ],
          [
            119906.493,
            487732.626
          ],
          [
            119905.609,
            487730.306
          ],
          [
            119897.663,
            487710.959
          ],
          [
            119887.81,
            487686.783
          ],
          [
            119861.495,
            487622.214
          ],
          [
            119856.82,
            487624.21
          ],
          [
            119849.53,
            487606.65
          ],
          [
            119857.084,
            487601.305
          ],
          [
            119861.668,
            487598.062
          ],
          [
            119866.419,
            487594.7
          ],
          [
            119871.454,
            487606.829
          ],
          [
            119928.405,
            487744.025
          ],
          [
            119931.629,
            487752.481
          ],
          [
            119933.239,
            487756.701
          ],
          [
            119935.48,
            487762.579
          ],
          [
            119939.032,
            487771.261
          ],
          [
            120001.49,
            487923.929
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gillis van Ledenberchstraat",
  "omschrijving": "Griffier van de Staten van Utrecht (1550-1618), medestander van Van Oldenbarneveldt en door prins Maurits gevangengezet. De straat droeg eerder de naam Tweede Hugo de Grootdwarsstraat (Rb. 13-10-1897 en 1-9-1908).",
  "naam_17_posities": "G V LEDENBERCHSTR",
  "naam_24_posities": "Gillis van Ledenberchstr",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 472,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003716"
  },
  "bbox": [
    119849.53,
    487594.7,
    120001.49,
    487930.749
  ],
  "dataset": "bag"
}