OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003717/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003717/"
    }
  },
  "_display": "Glauberweg",
  "sleutelverzendend": "03630000003717",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003717",
  "openbare_ruimte_code": "13005",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.029387Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124239.069,
            484592.409
          ],
          [
            124235.479,
            484598.839
          ],
          [
            124239.949,
            484602.537
          ],
          [
            124234.71,
            484608.757
          ],
          [
            124232.208,
            484612.331
          ],
          [
            124211.261,
            484645.145
          ],
          [
            124209.948,
            484647.99
          ],
          [
            124207.748,
            484652.755
          ],
          [
            124207.128,
            484654.099
          ],
          [
            124203.53,
            484657.658
          ],
          [
            124197.41,
            484663.85
          ],
          [
            124181.826,
            484649.106
          ],
          [
            124183.819,
            484647.069
          ],
          [
            124191.461,
            484639.258
          ],
          [
            124193.135,
            484637.566
          ],
          [
            124198.937,
            484631.701
          ],
          [
            124194.323,
            484626.955
          ],
          [
            124201.825,
            484619.014
          ],
          [
            124211.137,
            484609.158
          ],
          [
            124214.458,
            484605.643
          ],
          [
            124217.099,
            484599.689
          ],
          [
            124221.579,
            484595.039
          ],
          [
            124214.697,
            484588.288
          ],
          [
            124234.085,
            484568.178
          ],
          [
            124224.859,
            484559.507
          ],
          [
            124229.87,
            484554.495
          ],
          [
            124233.29,
            484557.756
          ],
          [
            124244.627,
            484546.181
          ],
          [
            124257.132,
            484562.426
          ],
          [
            124255.342,
            484563.316
          ],
          [
            124239.069,
            484592.409
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Glauberweg",
  "omschrijving": "Johannes Rudolf Glauber (1604-1670), Duits chemicus en arts. Ontdekte de laxerende werking van het naar hem genoemde Glauberzout, aangewend tegen galaandoeningen.",
  "naam_17_posities": "GLAUBERWG",
  "naam_24_posities": "Glauberweg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 1,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003717"
  },
  "bbox": [
    124181.826,
    484546.181,
    124257.132,
    484663.85
  ],
  "dataset": "bag"
}