OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003720/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003720/"
    }
  },
  "_display": "Goereestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003720",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003720",
  "openbare_ruimte_code": "13056",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.237507Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123890.299,
            489593.77
          ],
          [
            123896.935,
            489530.77
          ],
          [
            123897.674,
            489523.753
          ],
          [
            123898.536,
            489515.572
          ],
          [
            123909.194,
            489516.755
          ],
          [
            123908.426,
            489524.345
          ],
          [
            123907.719,
            489531.327
          ],
          [
            123902.21,
            489585.759
          ],
          [
            123902.161,
            489586.248
          ],
          [
            123901.813,
            489591.197
          ],
          [
            123905.938,
            489600.905
          ],
          [
            123908.87,
            489608.059
          ],
          [
            123911.855,
            489615.342
          ],
          [
            123900.682,
            489619.927
          ],
          [
            123897.654,
            489612.538
          ],
          [
            123894.999,
            489606.059
          ],
          [
            123890.735,
            489595.655
          ],
          [
            123890.299,
            489593.77
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Goereestraat",
  "omschrijving": "Deel van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.",
  "naam_17_posities": "GOEREESTR",
  "naam_24_posities": "Goereestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 28,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003720"
  },
  "bbox": [
    123890.299,
    489515.572,
    123911.855,
    489619.927
  ],
  "dataset": "bag"
}