OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003725/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003725/"
    }
  },
  "_display": "Gorontalostraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003725",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003725",
  "openbare_ruimte_code": "13102",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.557825Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124670.84,
            486287.219
          ],
          [
            124679.599,
            486326.273
          ],
          [
            124682.491,
            486339.98
          ],
          [
            124689.947,
            486372.713
          ],
          [
            124689.979,
            486423.447
          ],
          [
            124689.98,
            486425.024
          ],
          [
            124689.986,
            486435.09
          ],
          [
            124694.054,
            486450.139
          ],
          [
            124694.054,
            486546.915
          ],
          [
            124694.054,
            486555.254
          ],
          [
            124688.382,
            486554.885
          ],
          [
            124684.408,
            486554.626
          ],
          [
            124683.935,
            486554.647
          ],
          [
            124676.89,
            486554.966
          ],
          [
            124676.921,
            486526.304
          ],
          [
            124675.606,
            486526.277
          ],
          [
            124675.648,
            486516.876
          ],
          [
            124675.681,
            486509.303
          ],
          [
            124675.769,
            486489.385
          ],
          [
            124675.795,
            486483.545
          ],
          [
            124675.816,
            486478.801
          ],
          [
            124677.841,
            486478.78
          ],
          [
            124677.987,
            486450.001
          ],
          [
            124676.787,
            486434.507
          ],
          [
            124676.856,
            486434.508
          ],
          [
            124678.299,
            486433.489
          ],
          [
            124679.913,
            486431.485
          ],
          [
            124680.025,
            486429.516
          ],
          [
            124680.169,
            486375.953
          ],
          [
            124674.787,
            486348.136
          ],
          [
            124673.903,
            486344.857
          ],
          [
            124672.121,
            486343.264
          ],
          [
            124670.238,
            486342.96
          ],
          [
            124664.731,
            486329.408
          ],
          [
            124655.972,
            486290.565
          ],
          [
            124670.84,
            486287.219
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gorontalostraat",
  "omschrijving": "Plaats op het eiland Sulawesi (Celebes) in Indonesië.",
  "naam_17_posities": "GORONTALOSTR",
  "naam_24_posities": "Gorontalostraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 138,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003725"
  },
  "bbox": [
    124655.972,
    486287.219,
    124694.054,
    486555.254
  ],
  "dataset": "bag"
}