OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003728/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003728/"
    }
  },
  "_display": "Goudreinetstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003728",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003728",
  "openbare_ruimte_code": "13161",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.035676Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121885.265,
            491558.971
          ],
          [
            121865.232,
            491564.505
          ],
          [
            121845.915,
            491512.46
          ],
          [
            121829.131,
            491517.145
          ],
          [
            121819.19,
            491510.22
          ],
          [
            121877.13,
            491494.18
          ],
          [
            121891.97,
            491548.44
          ],
          [
            121893.025,
            491552.299
          ],
          [
            121910.151,
            491547.667
          ],
          [
            121923.994,
            491543.922
          ],
          [
            121932.272,
            491574.527
          ],
          [
            121912.079,
            491580.165
          ],
          [
            121855.498,
            491595.964
          ],
          [
            121853.833,
            491590.0
          ],
          [
            121855.795,
            491590.493
          ],
          [
            121918.422,
            491573.607
          ],
          [
            121920.567,
            491572.78
          ],
          [
            121922.256,
            491571.231
          ],
          [
            121923.054,
            491569.26
          ],
          [
            121922.974,
            491567.153
          ],
          [
            121919.629,
            491554.632
          ],
          [
            121918.83,
            491552.883
          ],
          [
            121917.329,
            491551.616
          ],
          [
            121915.78,
            491551.053
          ],
          [
            121913.908,
            491551.058
          ],
          [
            121885.265,
            491558.971
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Goudreinetstraat",
  "omschrijving": "De vrucht, een appelsoort.",
  "naam_17_posities": "GOUDREINETSTR",
  "naam_24_posities": "Goudreinetstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 35,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003728"
  },
  "bbox": [
    121819.19,
    491494.18,
    121932.272,
    491595.964
  ],
  "dataset": "bag"
}