OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003730/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003730/"
    }
  },
  "_display": "Goudsbloemstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003730",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003730",
  "openbare_ruimte_code": "13196",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.557922Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120851.293,
            488230.731
          ],
          [
            120938.493,
            488251.496
          ],
          [
            120940.409,
            488251.113
          ],
          [
            120941.549,
            488250.275
          ],
          [
            120932.027,
            488259.206
          ],
          [
            120931.337,
            488258.209
          ],
          [
            120848.77,
            488238.47
          ],
          [
            120842.885,
            488237.074
          ],
          [
            120743.707,
            488213.337
          ],
          [
            120737.905,
            488211.963
          ],
          [
            120629.042,
            488186.212
          ],
          [
            120622.269,
            488184.609
          ],
          [
            120535.152,
            488164.002
          ],
          [
            120534.251,
            488165.135
          ],
          [
            120530.06,
            488154.769
          ],
          [
            120624.1,
            488176.869
          ],
          [
            120630.89,
            488178.33
          ],
          [
            120739.653,
            488203.968
          ],
          [
            120746.22,
            488205.531
          ],
          [
            120844.436,
            488228.759
          ],
          [
            120851.293,
            488230.731
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Goudsbloemstraat",
  "omschrijving": "De bloem, behorende tot de familie van de composieten.",
  "naam_17_posities": "GOUDSBLOEMSTR",
  "naam_24_posities": "Goudsbloemstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 474,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003730"
  },
  "bbox": [
    120530.06,
    488154.769,
    120941.549,
    488259.206
  ],
  "dataset": "bag"
}