OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003737/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003737/"
    }
  },
  "_display": "Graham Bellstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003737",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003737",
  "openbare_ruimte_code": "13277",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.989470Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123489.22,
            484890.098
          ],
          [
            123494.841,
            484895.537
          ],
          [
            123540.982,
            484849.285
          ],
          [
            123545.563,
            484853.744
          ],
          [
            123546.751,
            484854.886
          ],
          [
            123498.548,
            484904.578
          ],
          [
            123495.782,
            484905.57
          ],
          [
            123494.256,
            484906.551
          ],
          [
            123474.555,
            484886.972
          ],
          [
            123479.101,
            484880.627
          ],
          [
            123489.22,
            484890.098
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Graham Bellstraat",
  "omschrijving": "Alexander Graham BelI (1847-1922), Schots fysicus. Construeerde de eerste bruikbare telefoon. ",
  "naam_17_posities": "G BELLSTR",
  "naam_24_posities": "Graham Bellstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 12,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003737"
  },
  "bbox": [
    123474.555,
    484849.285,
    123546.751,
    484906.551
  ],
  "dataset": "bag"
}