OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003738/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003738/"
    }
  },
  "_display": "Granaatstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003738",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003738",
  "openbare_ruimte_code": "13285",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.192036Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122220.276,
            484790.682
          ],
          [
            122223.524,
            484791.404
          ],
          [
            122254.659,
            484798.328
          ],
          [
            122251.954,
            484809.978
          ],
          [
            122140.211,
            484785.341
          ],
          [
            122142.986,
            484773.745
          ],
          [
            122174.94,
            484780.681
          ],
          [
            122177.253,
            484781.183
          ],
          [
            122178.244,
            484777.176
          ],
          [
            122184.782,
            484773.159
          ],
          [
            122217.169,
            484780.329
          ],
          [
            122221.198,
            484786.519
          ],
          [
            122220.276,
            484790.682
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Granaatstraat",
  "omschrijving": "Een halfedelsteen.",
  "naam_17_posities": "GRANAATSTR",
  "naam_24_posities": "Granaatstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 86,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003738"
  },
  "bbox": [
    122140.211,
    484773.159,
    122254.659,
    484809.978
  ],
  "dataset": "bag"
}