OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003742/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003742/"
    }
  },
  "_display": "Gravenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003742",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003742",
  "openbare_ruimte_code": "13358",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.208796Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121292.551,
            487493.661
          ],
          [
            121291.604,
            487493.661
          ],
          [
            121276.99,
            487493.391
          ],
          [
            121263.594,
            487492.443
          ],
          [
            121248.845,
            487490.547
          ],
          [
            121245.327,
            487490.276
          ],
          [
            121244.244,
            487490.005
          ],
          [
            121242.341,
            487481.127
          ],
          [
            121243.024,
            487481.36
          ],
          [
            121257.796,
            487486.22
          ],
          [
            121282.849,
            487488.286
          ],
          [
            121286.201,
            487487.456
          ],
          [
            121289.447,
            487486.281
          ],
          [
            121292.553,
            487484.772
          ],
          [
            121295.484,
            487482.948
          ],
          [
            121298.208,
            487480.826
          ],
          [
            121299.348,
            487479.729
          ],
          [
            121305.832,
            487486.118
          ],
          [
            121318.145,
            487489.774
          ],
          [
            121328.944,
            487491.24
          ],
          [
            121346.67,
            487490.698
          ],
          [
            121360.201,
            487489.615
          ],
          [
            121362.095,
            487485.688
          ],
          [
            121364.823,
            487492.584
          ],
          [
            121343.922,
            487494.778
          ],
          [
            121333.424,
            487494.778
          ],
          [
            121319.872,
            487493.347
          ],
          [
            121310.137,
            487492.297
          ],
          [
            121302.7,
            487491.63
          ],
          [
            121300.129,
            487491.766
          ],
          [
            121298.234,
            487494.068
          ],
          [
            121292.551,
            487493.661
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gravenstraat",
  "omschrijving": "De graven uit het Huis van Henegouwen (1299-1345). Als zij in Amsterdam waren, verbleven zij in een hier destijds gelegen herberg. Het straatje komt reeds in het begin van de vijftiende eeuw voor onder de naam van 's-Gravenstraat.",
  "naam_17_posities": "GRAVENSTR",
  "naam_24_posities": "Gravenstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 54,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003742"
  },
  "bbox": [
    121242.341,
    487479.729,
    121364.823,
    487494.778
  ],
  "dataset": "bag"
}