OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003744/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003744/"
    }
  },
  "_display": "Grevelingenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003744",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003744",
  "openbare_ruimte_code": "13374",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.281498Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121069.249,
            484328.282
          ],
          [
            121112.004,
            484324.219
          ],
          [
            121112.262,
            484328.456
          ],
          [
            121112.553,
            484333.239
          ],
          [
            121112.909,
            484339.099
          ],
          [
            120959.149,
            484352.989
          ],
          [
            120958.625,
            484346.904
          ],
          [
            120958.249,
            484342.538
          ],
          [
            120957.85,
            484337.906
          ],
          [
            120998.545,
            484334.278
          ],
          [
            121002.314,
            484333.915
          ],
          [
            121008.097,
            484333.359
          ],
          [
            121013.558,
            484332.833
          ],
          [
            121054.538,
            484329.494
          ],
          [
            121058.389,
            484329.177
          ],
          [
            121063.638,
            484328.744
          ],
          [
            121069.249,
            484328.282
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Grevelingenstraat",
  "omschrijving": "Zeestroom tussen de eilanden Goeree en Schouwen. Thans door de Grevelingendam afgesloten van de open zee.",
  "naam_17_posities": "GREVELINGENSTR",
  "naam_24_posities": "Grevelingenstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 94,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003744"
  },
  "bbox": [
    120957.85,
    484324.219,
    121112.909,
    484352.989
  ],
  "dataset": "bag"
}