OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003747/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003747/"
    }
  },
  "_display": "Griftstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003747",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003747",
  "openbare_ruimte_code": "13404",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.321591Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121793.86,
            483799.719
          ],
          [
            121812.999,
            483798.178
          ],
          [
            121827.619,
            483976.339
          ],
          [
            121831.649,
            483976.019
          ],
          [
            121832.499,
            483986.069
          ],
          [
            121821.223,
            483986.987
          ],
          [
            121815.949,
            483987.417
          ],
          [
            121804.749,
            483988.329
          ],
          [
            121803.909,
            483978.259
          ],
          [
            121807.699,
            483977.929
          ],
          [
            121807.428,
            483974.44
          ],
          [
            121793.86,
            483799.719
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Griftstraat",
  "omschrijving": "Gegraven wetering op de Veluwe, stroomt bij Hattem in de IJssel.",
  "naam_17_posities": "GRIFTSTR",
  "naam_24_posities": "Griftstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 213,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003747"
  },
  "bbox": [
    121793.86,
    483798.178,
    121832.499,
    483988.329
  ],
  "dataset": "bag"
}