OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003761/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003761/"
    }
  },
  "_display": "Groot-Essenburg",
  "sleutelverzendend": "03630000003761",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003761",
  "openbare_ruimte_code": "13595",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.224567Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119581.625,
            482722.863
          ],
          [
            119581.59,
            482717.06
          ],
          [
            119581.309,
            482670.289
          ],
          [
            119581.285,
            482666.289
          ],
          [
            119601.537,
            482666.203
          ],
          [
            119601.551,
            482666.203
          ],
          [
            119613.709,
            482670.209
          ],
          [
            119614.087,
            482744.9
          ],
          [
            119618.087,
            482744.849
          ],
          [
            119618.037,
            482749.232
          ],
          [
            119610.123,
            482748.872
          ],
          [
            119585.489,
            482748.896
          ],
          [
            119585.542,
            482775.995
          ],
          [
            119585.55,
            482780.242
          ],
          [
            119585.586,
            482798.593
          ],
          [
            119579.787,
            482799.527
          ],
          [
            119579.779,
            482796.089
          ],
          [
            119579.672,
            482750.279
          ],
          [
            119579.682,
            482742.797
          ],
          [
            119579.653,
            482735.992
          ],
          [
            119581.704,
            482735.978
          ],
          [
            119581.649,
            482726.863
          ],
          [
            119581.625,
            482722.863
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Groot-Essenburg",
  "omschrijving": "Gebouw uit 1652 onder Hierden op de Veluwe, gebouwd op de fundamenten van een dertiende-eeuwse burcht. In 1929 gerestaureerd.",
  "naam_17_posities": "GRT ESSENBURG",
  "naam_24_posities": "Groot-Essenburg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 46,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003761"
  },
  "bbox": [
    119579.653,
    482666.203,
    119618.087,
    482799.527
  ],
  "dataset": "bag"
}