OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003762/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003762/"
    }
  },
  "_display": "Grote Beerstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003762",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003762",
  "openbare_ruimte_code": "13617",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.003839Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121363.437,
            491815.675
          ],
          [
            121360.321,
            491811.928
          ],
          [
            121385.262,
            491791.006
          ],
          [
            121388.979,
            491795.188
          ],
          [
            121363.437,
            491815.675
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            121167.283,
            491969.223
          ],
          [
            121163.118,
            491963.898
          ],
          [
            121171.798,
            491957.083
          ],
          [
            121197.416,
            491937.152
          ],
          [
            121201.542,
            491942.427
          ],
          [
            121167.283,
            491969.223
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            121293.791,
            491870.19
          ],
          [
            121300.213,
            491878.462
          ],
          [
            121291.144,
            491885.596
          ],
          [
            121286.493,
            491889.255
          ],
          [
            121277.525,
            491896.542
          ],
          [
            121271.256,
            491888.324
          ],
          [
            121245.356,
            491908.116
          ],
          [
            121240.453,
            491903.669
          ],
          [
            121316.95,
            491845.864
          ],
          [
            121319.882,
            491849.779
          ],
          [
            121293.791,
            491870.19
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Grote Beerstraat",
  "omschrijving": "Het sterrenbeeld.",
  "naam_17_posities": "GRT BEERSTR",
  "naam_24_posities": "Grote Beerstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 48,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003762"
  },
  "bbox": [
    121163.118,
    491791.006,
    121388.979,
    491969.223
  ],
  "dataset": "bag"
}