OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003763/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003763/"
    }
  },
  "_display": "Grote Ruwenberg",
  "sleutelverzendend": "03630000003763",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003763",
  "openbare_ruimte_code": "13625",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.270300Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120683.17,
            482107.148
          ],
          [
            120679.296,
            482094.053
          ],
          [
            120688.548,
            482094.268
          ],
          [
            120699.441,
            482094.519
          ],
          [
            120700.734,
            482038.519
          ],
          [
            120764.937,
            482040.002
          ],
          [
            120759.373,
            482057.939
          ],
          [
            120748.45,
            482057.673
          ],
          [
            120716.265,
            482056.889
          ],
          [
            120715.717,
            482092.257
          ],
          [
            120714.429,
            482092.228
          ],
          [
            120710.071,
            482092.127
          ],
          [
            120709.978,
            482096.126
          ],
          [
            120709.801,
            482103.796
          ],
          [
            120709.709,
            482107.794
          ],
          [
            120683.17,
            482107.148
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Grote Ruwenberg",
  "omschrijving": "Van dit kasteel onder St. Michielsgestel (Noord-Brabant) is slechts een torentje met schietgaten over. De rest is verbouwd en uitgebreid tot opvoedingsgesticht.",
  "naam_17_posities": "GRT RUWENBERG",
  "naam_24_posities": "Grote Ruwenberg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 62,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003763"
  },
  "bbox": [
    120679.296,
    482038.519,
    120764.937,
    482107.794
  ],
  "dataset": "bag"
}