OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003768/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003768/"
    }
  },
  "_display": "Guido Gezellestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003768",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003768",
  "openbare_ruimte_code": "13730",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.310720Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120699.046,
            484363.442
          ],
          [
            120698.996,
            484372.325
          ],
          [
            120698.974,
            484376.357
          ],
          [
            120696.883,
            484376.357
          ],
          [
            120695.489,
            484376.589
          ],
          [
            120694.444,
            484377.403
          ],
          [
            120676.787,
            484399.489
          ],
          [
            120673.655,
            484397.071
          ],
          [
            120667.894,
            484392.624
          ],
          [
            120663.862,
            484389.511
          ],
          [
            120665.877,
            484389.442
          ],
          [
            120682.43,
            484368.28
          ],
          [
            120681.656,
            484360.303
          ],
          [
            120678.441,
            484360.001
          ],
          [
            120677.538,
            484347.131
          ],
          [
            120681.699,
            484346.687
          ],
          [
            120679.962,
            484327.138
          ],
          [
            120675.792,
            484327.138
          ],
          [
            120674.394,
            484311.998
          ],
          [
            120677.167,
            484311.642
          ],
          [
            120676.541,
            484305.312
          ],
          [
            120634.253,
            484271.763
          ],
          [
            120630.944,
            484269.138
          ],
          [
            120633.873,
            484265.492
          ],
          [
            120638.307,
            484259.974
          ],
          [
            120640.813,
            484256.856
          ],
          [
            120660.772,
            484272.881
          ],
          [
            120680.346,
            484288.597
          ],
          [
            120683.872,
            484293.295
          ],
          [
            120688.991,
            484300.116
          ],
          [
            120691.595,
            484303.586
          ],
          [
            120692.919,
            484316.509
          ],
          [
            120693.961,
            484328.196
          ],
          [
            120695.698,
            484328.057
          ],
          [
            120699.046,
            484363.442
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Guido Gezellestraat",
  "omschrijving": "Vlaams priester en dichter (1830-1899). Heeft een zeer omvangrijk oeuvre. Voor alles een natuurdichter.",
  "naam_17_posities": "G GEZELLESTR",
  "naam_24_posities": "Guido Gezellestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 18,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003768"
  },
  "bbox": [
    120630.944,
    484256.856,
    120699.046,
    484399.489
  ],
  "dataset": "bag"
}