OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003771/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003771/"
    }
  },
  "_display": "Gunterstein",
  "sleutelverzendend": "03630000003771",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003771",
  "openbare_ruimte_code": "13773",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.997633Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119046.284,
            482018.949
          ],
          [
            119045.398,
            482004.935
          ],
          [
            119052.964,
            482005.007
          ],
          [
            119070.156,
            482004.926
          ],
          [
            119070.122,
            481997.73
          ],
          [
            119074.3,
            481997.648
          ],
          [
            119074.334,
            482004.906
          ],
          [
            119091.895,
            482004.522
          ],
          [
            119100.622,
            482004.331
          ],
          [
            119100.528,
            481997.487
          ],
          [
            119100.457,
            481978.19
          ],
          [
            119100.41,
            481965.467
          ],
          [
            119100.085,
            481877.324
          ],
          [
            119100.083,
            481876.933
          ],
          [
            119117.081,
            481876.764
          ],
          [
            119117.363,
            481958.044
          ],
          [
            119117.201,
            481965.405
          ],
          [
            119125.952,
            481965.528
          ],
          [
            119143.422,
            481965.443
          ],
          [
            119143.384,
            481957.763
          ],
          [
            119147.562,
            481957.785
          ],
          [
            119147.599,
            481965.423
          ],
          [
            119165.107,
            481965.337
          ],
          [
            119174.145,
            481965.405
          ],
          [
            119173.64,
            481973.193
          ],
          [
            119164.997,
            481973.288
          ],
          [
            119127.339,
            481973.621
          ],
          [
            119127.439,
            481981.559
          ],
          [
            119127.688,
            481987.084
          ],
          [
            119122.997,
            481986.876
          ],
          [
            119123.305,
            481978.233
          ],
          [
            119114.529,
            481978.138
          ],
          [
            119114.541,
            481983.461
          ],
          [
            119114.607,
            482013.746
          ],
          [
            119114.618,
            482018.927
          ],
          [
            119046.284,
            482018.949
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gunterstein",
  "omschrijving": "Kasteel aan de rechteroever van de Vecht onder Breukelen, gebouwd in de dertiende eeuw, van 1611 tot 1619 bewoond door Johan van Oldenbarneveldt. Het huidige gebouw is na de verwoesting door de Fransen in 1672 opgetrokken.",
  "naam_17_posities": "GUNTERSTEIN",
  "naam_24_posities": "Gunterstein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 66,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003771"
  },
  "bbox": [
    119045.398,
    481876.764,
    119174.145,
    482018.949
  ],
  "dataset": "bag"
}