OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003804/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003804/"
    }
  },
  "_display": "Molsteeg",
  "sleutelverzendend": "03630000003804",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003804",
  "openbare_ruimte_code": "24619",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.496249Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121197.505,
            487477.905
          ],
          [
            121199.642,
            487483.636
          ],
          [
            121170.998,
            487502.142
          ],
          [
            121170.519,
            487504.42
          ],
          [
            121166.702,
            487497.485
          ],
          [
            121190.531,
            487481.783
          ],
          [
            121197.505,
            487477.905
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Molsteeg",
  "omschrijving": "De naam van deze steeg komt voor het eerst voor in 1557 en verwijst naar het huis 'De Mol', dat reeds in 1533 genoemd wordt en heeft gestaan op de grond waar thans dit steegje is. ",
  "naam_17_posities": "MOLSTG",
  "naam_24_posities": "Molsteeg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 13,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003804"
  },
  "bbox": [
    121166.702,
    487477.905,
    121199.642,
    487504.42
  ],
  "dataset": "bag"
}