OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003912/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003912/"
    }
  },
  "_display": "Nieuwe Leliestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003912",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003912",
  "openbare_ruimte_code": "26050",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.602587Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120283.226,
            487532.439
          ],
          [
            120279.072,
            487522.291
          ],
          [
            120388.721,
            487560.908
          ],
          [
            120394.072,
            487562.429
          ],
          [
            120518.447,
            487606.501
          ],
          [
            120523.582,
            487608.565
          ],
          [
            120639.586,
            487649.615
          ],
          [
            120645.088,
            487651.562
          ],
          [
            120652.351,
            487653.998
          ],
          [
            120699.749,
            487670.247
          ],
          [
            120701.975,
            487671.08
          ],
          [
            120721.306,
            487678.317
          ],
          [
            120722.433,
            487677.302
          ],
          [
            120728.855,
            487689.596
          ],
          [
            120686.229,
            487674.973
          ],
          [
            120676.231,
            487671.457
          ],
          [
            120663.595,
            487667.014
          ],
          [
            120648.774,
            487662.07
          ],
          [
            120641.86,
            487660.493
          ],
          [
            120521.576,
            487617.077
          ],
          [
            120514.991,
            487614.435
          ],
          [
            120453.552,
            487593.3
          ],
          [
            120438.569,
            487587.481
          ],
          [
            120391.225,
            487570.481
          ],
          [
            120385.722,
            487568.618
          ],
          [
            120283.226,
            487532.439
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Nieuwe Leliestraat",
  "omschrijving": "De naamgever van al deze straten is de oudste, namelijk de Oude Leliestraat, die reeds in 1560 wordt genoemd. Deze ontleent de naam aan het huis 'In de witte lelye' aan het Singel bij de Jan Rodenpoortstoren (Torensluis). De naam is na 1612 overgegaan op de in het verlengde ervan gegraven gracht en ten slotte op de in de Jordaan gelegen Nieuwe Leliestraat en dwarsstraten.",
  "naam_17_posities": "NW LELIESTR",
  "naam_24_posities": "Nieuwe Leliestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 397,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003912"
  },
  "bbox": [
    120279.072,
    487522.291,
    120728.855,
    487689.596
  ],
  "dataset": "bag"
}