OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004338/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004338/"
    }
  },
  "_display": "Patroclosstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004338",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004338",
  "openbare_ruimte_code": "28169",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.209553Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119530.889,
            484158.849
          ],
          [
            119541.415,
            484168.275
          ],
          [
            119538.995,
            484174.936
          ],
          [
            119537.319,
            484178.619
          ],
          [
            119515.139,
            484224.587
          ],
          [
            119512.889,
            484229.249
          ],
          [
            119497.819,
            484226.069
          ],
          [
            119498.885,
            484223.902
          ],
          [
            119524.118,
            484172.612
          ],
          [
            119530.889,
            484158.849
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            119483.252,
            484294.474
          ],
          [
            119483.838,
            484294.599
          ],
          [
            119497.909,
            484297.599
          ],
          [
            119483.041,
            484367.663
          ],
          [
            119468.422,
            484364.263
          ],
          [
            119483.252,
            484294.474
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Patroclosstraat",
  "omschrijving": "Griekse held in de Trojaanse oorlog, bezongen door Homerus.",
  "naam_17_posities": "PATROCLOSSTR",
  "naam_24_posities": "Patroclosstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 93,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004338"
  },
  "bbox": [
    119468.422,
    484158.849,
    119541.415,
    484367.663
  ],
  "dataset": "bag"
}