OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004341/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004341/"
    }
  },
  "_display": "Paulus van Hemertstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004341",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004341",
  "openbare_ruimte_code": "28223",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.189503Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115777.647,
            487626.247
          ],
          [
            115774.922,
            487621.849
          ],
          [
            115787.856,
            487619.659
          ],
          [
            115788.92,
            487619.05
          ],
          [
            115789.224,
            487617.681
          ],
          [
            115789.072,
            487615.55
          ],
          [
            115787.881,
            487608.021
          ],
          [
            115786.927,
            487601.994
          ],
          [
            115777.631,
            487548.315
          ],
          [
            115777.023,
            487545.424
          ],
          [
            115785.471,
            487544.328
          ],
          [
            115795.956,
            487603.727
          ],
          [
            115805.532,
            487602.206
          ],
          [
            115814.652,
            487600.532
          ],
          [
            115816.02,
            487608.444
          ],
          [
            115807.052,
            487609.966
          ],
          [
            115797.324,
            487611.639
          ],
          [
            115798.152,
            487616.424
          ],
          [
            115799.316,
            487623.151
          ],
          [
            115801.733,
            487637.12
          ],
          [
            115803.479,
            487647.21
          ],
          [
            115808.169,
            487674.312
          ],
          [
            115799.911,
            487674.316
          ],
          [
            115787.95,
            487674.322
          ],
          [
            115787.773,
            487673.27
          ],
          [
            115783.934,
            487650.503
          ],
          [
            115782.392,
            487640.924
          ],
          [
            115780.768,
            487631.284
          ],
          [
            115777.647,
            487626.247
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            115764.027,
            487544.599
          ],
          [
            115768.283,
            487543.838
          ],
          [
            115778.264,
            487603.516
          ],
          [
            115773.821,
            487604.348
          ],
          [
            115764.027,
            487544.599
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Paulus van Hemertstraat",
  "omschrijving": "Theoloog en wijsgeer (1756-1825). Wegens bezwaren tegen de predestinatieleer nam hij ontslag als predikant, waarna hij zich voornamelijk bezig hield met de filosofie van Kant.",
  "naam_17_posities": "P V HEMERTSTR",
  "naam_24_posities": "Paulus van Hemertstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 102,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004341"
  },
  "bbox": [
    115764.027,
    487543.838,
    115816.02,
    487674.322
  ],
  "dataset": "bag"
}