OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004342/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004342/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Pegasusstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004342",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004342",
  "openbare_ruimte_code": "28266",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.620511Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120839.81,
            491632.377
          ],
          [
            120843.902,
            491629.179
          ],
          [
            120846.276,
            491632.224
          ],
          [
            120859.283,
            491648.904
          ],
          [
            120885.012,
            491681.899
          ],
          [
            120881.598,
            491686.354
          ],
          [
            120882.087,
            491687.006
          ],
          [
            120883.201,
            491687.643
          ],
          [
            120885.11,
            491687.643
          ],
          [
            120876.455,
            491696.461
          ],
          [
            120876.953,
            491692.415
          ],
          [
            120841.085,
            491646.611
          ],
          [
            120839.696,
            491647.699
          ],
          [
            120835.09,
            491641.779
          ],
          [
            120832.318,
            491638.231
          ],
          [
            120836.777,
            491634.747
          ],
          [
            120839.81,
            491632.377
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pegasusstraat",
  "omschrijving": "Sterrenbeeld.",
  "naam_17_posities": "PEGASUSSTR",
  "naam_24_posities": "Pegasusstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 11,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000004342"
  },
  "bbox": [
    120832.318,
    491629.179,
    120885.11,
    491696.461
  ],
  "dataset": "bag"
}