OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004343/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004343/"
    }
  },
  "_display": "Pekelharingstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004343",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004343",
  "openbare_ruimte_code": "28274",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.620605Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124125.229,
            484278.441
          ],
          [
            124142.371,
            484261.466
          ],
          [
            124148.367,
            484255.329
          ],
          [
            124163.673,
            484239.663
          ],
          [
            124167.657,
            484235.586
          ],
          [
            124180.971,
            484221.959
          ],
          [
            124186.79,
            484215.661
          ],
          [
            124200.483,
            484230.661
          ],
          [
            124144.124,
            484288.531
          ],
          [
            124139.906,
            484292.73
          ],
          [
            124133.267,
            484299.34
          ],
          [
            124129.016,
            484295.209
          ],
          [
            124117.144,
            484307.424
          ],
          [
            124110.914,
            484313.834
          ],
          [
            124078.674,
            484347.005
          ],
          [
            124075.619,
            484350.149
          ],
          [
            124073.278,
            484353.658
          ],
          [
            124070.936,
            484357.166
          ],
          [
            124067.109,
            484361.529
          ],
          [
            124061.719,
            484368.21
          ],
          [
            124053.746,
            484361.114
          ],
          [
            124052.037,
            484359.593
          ],
          [
            124049.549,
            484357.379
          ],
          [
            124055.368,
            484351.324
          ],
          [
            124062.717,
            484343.677
          ],
          [
            124068.737,
            484337.412
          ],
          [
            124084.026,
            484321.504
          ],
          [
            124087.894,
            484317.478
          ],
          [
            124101.047,
            484303.793
          ],
          [
            124107.099,
            484297.669
          ],
          [
            124118.059,
            484286.479
          ],
          [
            124125.229,
            484278.441
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pekelharingstraat",
  "omschrijving": "Cornelis Adrianus Pekelharing (1848-1922), geneeskundige, vanaf 1881 hoogleraar te Utrecht, onder meer bekend door zijn Beri-beri-onderzoek.",
  "naam_17_posities": "PEKELHARINGSTR",
  "naam_24_posities": "Pekelharingstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 33,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004343"
  },
  "bbox": [
    124049.549,
    484215.661,
    124200.483,
    484368.21
  ],
  "dataset": "bag"
}