OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004345/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004345/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Pelikaanstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004345",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004345",
  "openbare_ruimte_code": "28290",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.212514Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123322.695,
            489128.415
          ],
          [
            123318.036,
            489124.469
          ],
          [
            123311.679,
            489115.468
          ],
          [
            123323.029,
            489108.248
          ],
          [
            123328.949,
            489117.548
          ],
          [
            123333.209,
            489121.958
          ],
          [
            123333.761,
            489122.489
          ],
          [
            123351.849,
            489139.889
          ],
          [
            123355.94,
            489140.971
          ],
          [
            123362.109,
            489149.779
          ],
          [
            123378.189,
            489154.279
          ],
          [
            123384.499,
            489163.319
          ],
          [
            123391.658,
            489168.53
          ],
          [
            123419.237,
            489188.608
          ],
          [
            123418.429,
            489199.099
          ],
          [
            123413.209,
            489195.339
          ],
          [
            123410.766,
            489198.73
          ],
          [
            123369.533,
            489168.682
          ],
          [
            123371.889,
            489165.449
          ],
          [
            123366.729,
            489161.689
          ],
          [
            123355.489,
            489156.819
          ],
          [
            123347.25,
            489150.86
          ],
          [
            123341.287,
            489146.331
          ],
          [
            123340.086,
            489145.172
          ],
          [
            123322.829,
            489128.528
          ],
          [
            123322.695,
            489128.415
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pelikaanstraat",
  "omschrijving": "De vogel.",
  "naam_17_posities": "PELIKAANSTR",
  "naam_24_posities": "Pelikaanstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 50,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000004345"
  },
  "bbox": [
    123311.679,
    489108.248,
    123419.237,
    489199.099
  ],
  "dataset": "bag"
}