OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004346/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004346/"
    }
  },
  "_display": "Penninkshof",
  "sleutelverzendend": "03630000004346",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004346",
  "openbare_ruimte_code": "28304",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.189831Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            113687.766,
            485703.775
          ],
          [
            113694.533,
            485705.77
          ],
          [
            113697.959,
            485706.954
          ],
          [
            113723.532,
            485715.177
          ],
          [
            113722.348,
            485718.998
          ],
          [
            113713.4,
            485716.046
          ],
          [
            113702.957,
            485712.763
          ],
          [
            113693.31,
            485709.661
          ],
          [
            113690.046,
            485708.611
          ],
          [
            113683.707,
            485728.326
          ],
          [
            113677.026,
            485726.161
          ],
          [
            113674.798,
            485732.949
          ],
          [
            113666.855,
            485757.88
          ],
          [
            113615.533,
            485740.654
          ],
          [
            113612.805,
            485731.417
          ],
          [
            113624.958,
            485735.395
          ],
          [
            113633.754,
            485738.274
          ],
          [
            113646.811,
            485697.856
          ],
          [
            113653.643,
            485676.707
          ],
          [
            113656.425,
            485668.094
          ],
          [
            113660.762,
            485669.242
          ],
          [
            113651.667,
            485697.815
          ],
          [
            113638.326,
            485739.724
          ],
          [
            113652.813,
            485744.317
          ],
          [
            113661.693,
            485747.228
          ],
          [
            113677.686,
            485697.597
          ],
          [
            113681.499,
            485685.765
          ],
          [
            113684.293,
            485677.093
          ],
          [
            113695.489,
            485680.039
          ],
          [
            113693.344,
            485686.63
          ],
          [
            113692.83,
            485688.211
          ],
          [
            113689.433,
            485698.651
          ],
          [
            113689.214,
            485699.326
          ],
          [
            113687.766,
            485703.775
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Penninkshof",
  "omschrijving": "Historische naam uit Rijnland. De naam is nog terug te vinden in Penningsveer aan de Liede (tussen Haarlem en Spaarnwoude).",
  "naam_17_posities": "PENNINKSHOF",
  "naam_24_posities": "Penninkshof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 25,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004346"
  },
  "bbox": [
    113612.805,
    485668.094,
    113723.532,
    485757.88
  ],
  "dataset": "bag"
}