OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004348/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004348/"
    }
  },
  "_display": "Peperstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004348",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004348",
  "openbare_ruimte_code": "28320",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.577354Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122350.29,
            487205.975
          ],
          [
            122344.538,
            487200.308
          ],
          [
            122329.938,
            487190.388
          ],
          [
            122336.799,
            487182.977
          ],
          [
            122352.118,
            487193.378
          ],
          [
            122356.567,
            487199.992
          ],
          [
            122406.803,
            487256.834
          ],
          [
            122394.278,
            487255.008
          ],
          [
            122390.002,
            487250.242
          ],
          [
            122381.768,
            487241.063
          ],
          [
            122350.29,
            487205.975
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Peperstraat",
  "omschrijving": "Naar de Peperwerf, die op de plaats van de huidige Peperstraat lag en behoorde bij de pakhuizen van de Verenigde Oostindische Compagnie, waar onder meer de aangevoerde specerijen werden opgeslagen.",
  "naam_17_posities": "PEPERSTR",
  "naam_24_posities": "Peperstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 42,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004348"
  },
  "bbox": [
    122329.938,
    487182.977,
    122406.803,
    487256.834
  ],
  "dataset": "bag"
}