OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004350/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004350/"
    }
  },
  "_display": "Persijn",
  "sleutelverzendend": "03630000004350",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004350",
  "openbare_ruimte_code": "28363",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.620699Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119957.402,
            482204.095
          ],
          [
            119953.662,
            482200.0
          ],
          [
            119965.488,
            482200.298
          ],
          [
            119976.909,
            482200.586
          ],
          [
            119978.311,
            482144.973
          ],
          [
            120041.842,
            482146.574
          ],
          [
            120036.898,
            482162.828
          ],
          [
            120025.377,
            482162.547
          ],
          [
            119993.175,
            482161.762
          ],
          [
            119989.056,
            482161.661
          ],
          [
            119988.449,
            482186.507
          ],
          [
            119992.568,
            482186.607
          ],
          [
            119992.218,
            482200.972
          ],
          [
            119992.12,
            482204.97
          ],
          [
            119957.402,
            482204.095
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Persijn",
  "omschrijving": "Kasteel uit de zestiende eeuw, gesloopt in de achttiende eeuw, dat gelegen was onder Wassenaar (Zuid-Holland). Het was genoemd naar de Haagse tak van de Persijns.",
  "naam_17_posities": "PERSYN",
  "naam_24_posities": "Persijn",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 68,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004350"
  },
  "bbox": [
    119953.662,
    482144.973,
    120041.842,
    482204.97
  ],
  "dataset": "bag"
}