OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004353/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004353/"
    }
  },
  "_display": "Peter van Anrooystraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004353",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004353",
  "openbare_ruimte_code": "28401",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.559539Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119685.112,
            483989.886
          ],
          [
            119681.901,
            483989.167
          ],
          [
            119679.809,
            483988.698
          ],
          [
            119665.156,
            483987.876
          ],
          [
            119657.552,
            483961.657
          ],
          [
            119672.022,
            483962.496
          ],
          [
            119682.557,
            483963.181
          ],
          [
            119695.617,
            483963.871
          ],
          [
            119706.397,
            483964.441
          ],
          [
            119710.904,
            483992.006
          ],
          [
            119691.869,
            483991.4
          ],
          [
            119685.112,
            483989.886
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            119581.267,
            483986.71
          ],
          [
            119576.408,
            483986.437
          ],
          [
            119576.627,
            483982.27
          ],
          [
            119576.866,
            483977.714
          ],
          [
            119553.396,
            483976.428
          ],
          [
            119524.601,
            483974.827
          ],
          [
            119521.238,
            483982.611
          ],
          [
            119518.128,
            483989.78
          ],
          [
            119525.734,
            483993.08
          ],
          [
            119521.405,
            484002.053
          ],
          [
            119518.581,
            484000.828
          ],
          [
            119519.174,
            483994.237
          ],
          [
            119475.423,
            483975.227
          ],
          [
            119453.615,
            483965.592
          ],
          [
            119453.537,
            483957.25
          ],
          [
            119453.792,
            483952.587
          ],
          [
            119469.136,
            483953.4
          ],
          [
            119474.712,
            483953.561
          ],
          [
            119478.861,
            483953.829
          ],
          [
            119489.688,
            483954.527
          ],
          [
            119529.593,
            483956.687
          ],
          [
            119577.936,
            483959.304
          ],
          [
            119580.648,
            483959.451
          ],
          [
            119601.208,
            483958.571
          ],
          [
            119615.779,
            483959.389
          ],
          [
            119604.901,
            483984.757
          ],
          [
            119590.683,
            483983.959
          ],
          [
            119585.807,
            483983.685
          ],
          [
            119585.624,
            483986.954
          ],
          [
            119581.267,
            483986.71
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Peter van Anrooystraat",
  "omschrijving": "Dirigent en componist (1879-1954). Was dirigent van verschillende orkesten, als componist bekend door zijn Piet Hein-rapsodie. Pionier op het gebied van jeugdconcerten. ",
  "naam_17_posities": "P V ANROOYSTR",
  "naam_24_posities": "Peter van Anrooystraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 4,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004353"
  },
  "bbox": [
    119453.537,
    483952.587,
    119710.904,
    484002.053
  ],
  "dataset": "bag"
}