OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004356/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004356/"
    }
  },
  "_display": "Petrus Blokhof",
  "sleutelverzendend": "03630000004356",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004356",
  "openbare_ruimte_code": "28444",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.228513Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117013.814,
            486257.808
          ],
          [
            117055.355,
            486258.09
          ],
          [
            117059.658,
            486258.09
          ],
          [
            117059.954,
            486247.153
          ],
          [
            117059.253,
            486244.949
          ],
          [
            117057.852,
            486243.646
          ],
          [
            117056.651,
            486242.845
          ],
          [
            117070.644,
            486242.537
          ],
          [
            117079.086,
            486242.351
          ],
          [
            117078.986,
            486252.07
          ],
          [
            117079.022,
            486258.358
          ],
          [
            117082.198,
            486262.674
          ],
          [
            117081.011,
            486262.759
          ],
          [
            117072.458,
            486262.582
          ],
          [
            117067.081,
            486263.58
          ],
          [
            117067.078,
            486271.408
          ],
          [
            117035.068,
            486271.019
          ],
          [
            117032.767,
            486271.52
          ],
          [
            117031.165,
            486272.923
          ],
          [
            117029.865,
            486274.526
          ],
          [
            117029.164,
            486275.828
          ],
          [
            117029.164,
            486277.732
          ],
          [
            117029.064,
            486301.077
          ],
          [
            117028.785,
            486315.695
          ],
          [
            117028.699,
            486320.171
          ],
          [
            117037.805,
            486320.171
          ],
          [
            117042.134,
            486320.103
          ],
          [
            117042.108,
            486332.896
          ],
          [
            117037.792,
            486334.549
          ],
          [
            117020.58,
            486340.461
          ],
          [
            117015.75,
            486341.007
          ],
          [
            117020.556,
            486333.111
          ],
          [
            117020.593,
            486328.086
          ],
          [
            117020.734,
            486315.661
          ],
          [
            117021.319,
            486264.021
          ],
          [
            117015.515,
            486264.121
          ],
          [
            117015.615,
            486262.918
          ],
          [
            117013.814,
            486257.808
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Petrus Blokhof",
  "omschrijving": "Historicus (1855-1929), Leids hoogleraar, schrijver van 'Geschiedenis van het Nederlandse volk' en van de 'Sociale geschiedenis van Leiden'. ",
  "naam_17_posities": "P BLOKHOF",
  "naam_24_posities": "Petrus Blokhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 42,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004356"
  },
  "bbox": [
    117013.814,
    486242.351,
    117082.198,
    486341.007
  ],
  "dataset": "bag"
}