OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004357/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004357/"
    }
  },
  "_display": "Pettenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004357",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004357",
  "openbare_ruimte_code": "28452",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.322883Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            125469.813,
            489996.89
          ],
          [
            125475.834,
            489993.16
          ],
          [
            125454.1,
            490042.378
          ],
          [
            125459.401,
            490053.275
          ],
          [
            125462.148,
            490058.922
          ],
          [
            125470.129,
            490054.969
          ],
          [
            125471.91,
            490058.55
          ],
          [
            125503.39,
            490042.96
          ],
          [
            125526.299,
            489991.234
          ],
          [
            125528.673,
            489985.874
          ],
          [
            125532.193,
            489987.598
          ],
          [
            125522.959,
            490008.35
          ],
          [
            125528.324,
            490019.139
          ],
          [
            125531.121,
            490024.764
          ],
          [
            125539.114,
            490020.831
          ],
          [
            125540.88,
            490024.42
          ],
          [
            125572.39,
            490008.91
          ],
          [
            125569.929,
            490014.481
          ],
          [
            125565.089,
            490025.44
          ],
          [
            125557.142,
            490043.432
          ],
          [
            125539.084,
            490035.528
          ],
          [
            125499.31,
            490055.22
          ],
          [
            125497.585,
            490056.326
          ],
          [
            125496.239,
            490057.529
          ],
          [
            125480.864,
            490065.903
          ],
          [
            125472.544,
            490070.434
          ],
          [
            125399.4,
            490106.313
          ],
          [
            125398.678,
            490099.265
          ],
          [
            125398.238,
            490094.968
          ],
          [
            125434.39,
            490077.11
          ],
          [
            125457.25,
            490025.34
          ],
          [
            125459.78,
            490019.612
          ],
          [
            125469.813,
            489996.89
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pettenstraat",
  "omschrijving": "Dorp aan het noordelijke einde van de Hondsbossche Zeewering (Noord-Holland).",
  "naam_17_posities": "PETTENSTR",
  "naam_24_posities": "Pettenstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 45,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004357"
  },
  "bbox": [
    125398.238,
    489985.874,
    125572.39,
    490106.313
  ],
  "dataset": "bag"
}