OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004359/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004359/"
    }
  },
  "_display": "Pienemanstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004359",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004359",
  "openbare_ruimte_code": "28479",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.212705Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121035.758,
            484685.071
          ],
          [
            121035.265,
            484679.483
          ],
          [
            121040.765,
            484678.998
          ],
          [
            121037.304,
            484639.755
          ],
          [
            121060.405,
            484637.547
          ],
          [
            121057.675,
            484640.796
          ],
          [
            121060.905,
            484678.031
          ],
          [
            121065.232,
            484677.642
          ],
          [
            121065.604,
            484681.771
          ],
          [
            121067.171,
            484697.506
          ],
          [
            121067.549,
            484701.551
          ],
          [
            121063.1,
            484701.967
          ],
          [
            121066.38,
            484737.035
          ],
          [
            121069.646,
            484739.742
          ],
          [
            121046.314,
            484741.911
          ],
          [
            121045.952,
            484737.808
          ],
          [
            121043.065,
            484705.07
          ],
          [
            121037.565,
            484705.555
          ],
          [
            121037.072,
            484699.966
          ],
          [
            121035.758,
            484685.071
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pienemanstraat",
  "omschrijving": "\"Nicolaas Pieneman (1810-1860), historie- en portretschilder. Voorzitter van de in1839 opgerichte vereniging van beeldend kunstenaars en kunstlievende leden \"\"Maatschappij Arti et Amicitiae\"\", als opvolger van zijn vader J.W. Pieneman.\"",
  "naam_17_posities": "PIENEMANSTR",
  "naam_24_posities": "Pienemanstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 75,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004359"
  },
  "bbox": [
    121035.265,
    484637.547,
    121069.646,
    484741.911
  ],
  "dataset": "bag"
}