OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004366/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004366/"
    }
  },
  "_display": "Piet Paaltjenspad",
  "sleutelverzendend": "03630000004366",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004366",
  "openbare_ruimte_code": "28614",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.546227Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117870.076,
            488139.869
          ],
          [
            117907.009,
            488140.837
          ],
          [
            117907.179,
            488134.361
          ],
          [
            117921.094,
            488134.726
          ],
          [
            117920.916,
            488141.454
          ],
          [
            117910.684,
            488141.186
          ],
          [
            117910.585,
            488144.932
          ],
          [
            117872.765,
            488143.941
          ],
          [
            117870.076,
            488139.869
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            117981.785,
            488114.689
          ],
          [
            117995.343,
            488115.045
          ],
          [
            117995.182,
            488119.212
          ],
          [
            117995.076,
            488121.963
          ],
          [
            117985.819,
            488121.72
          ],
          [
            117985.728,
            488125.203
          ],
          [
            117947.271,
            488124.195
          ],
          [
            117944.665,
            488120.172
          ],
          [
            117981.615,
            488121.142
          ],
          [
            117981.665,
            488119.247
          ],
          [
            117981.785,
            488114.689
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            117796.709,
            488163.068
          ],
          [
            117795.683,
            488159.202
          ],
          [
            117807.938,
            488155.912
          ],
          [
            117845.635,
            488156.921
          ],
          [
            117846.127,
            488160.936
          ],
          [
            117808.411,
            488159.927
          ],
          [
            117796.709,
            488163.068
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Piet Paaltjenspad",
  "omschrijving": "Pseudoniem van François Haverschmidt (1835-1894), predikant en satirisch dichter, schreef onder meer 'Snikken en Grimlachjes'.",
  "naam_17_posities": "P PAALTJENSPAD",
  "naam_24_posities": "Piet Paaltjenspad",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 19,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004366"
  },
  "bbox": [
    117795.683,
    488114.689,
    117995.343,
    488163.068
  ],
  "dataset": "bag"
}