OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004368/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004368/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Pieter Aertszstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004368",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004368",
  "openbare_ruimte_code": "28630",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.116805Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121871.82,
            485059.913
          ],
          [
            121816.635,
            485045.562
          ],
          [
            121803.472,
            485042.144
          ],
          [
            121757.689,
            485030.088
          ],
          [
            121751.559,
            485018.038
          ],
          [
            121750.297,
            485015.119
          ],
          [
            121748.536,
            485011.047
          ],
          [
            121731.992,
            484971.974
          ],
          [
            121743.348,
            484961.238
          ],
          [
            121755.207,
            484985.767
          ],
          [
            121768.367,
            485015.653
          ],
          [
            121769.402,
            485017.888
          ],
          [
            121807.818,
            485027.956
          ],
          [
            121820.64,
            485031.317
          ],
          [
            121874.261,
            485045.37
          ],
          [
            121885.975,
            485048.108
          ],
          [
            121992.628,
            485075.995
          ],
          [
            121996.531,
            485076.867
          ],
          [
            122000.893,
            485077.841
          ],
          [
            122008.126,
            485079.457
          ],
          [
            122012.031,
            485080.329
          ],
          [
            122127.585,
            485114.124
          ],
          [
            122122.337,
            485125.775
          ],
          [
            122009.608,
            485093.811
          ],
          [
            122005.613,
            485093.158
          ],
          [
            121996.922,
            485091.738
          ],
          [
            121993.541,
            485091.186
          ],
          [
            121989.59,
            485090.54
          ],
          [
            121882.203,
            485062.613
          ],
          [
            121871.82,
            485059.913
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pieter Aertszstraat",
  "omschrijving": "Schilder (1508-1575), schilderde genrestukken en kerkinterieurs. Vóór 1919 heette de straat Nieuwe Tolstraat. ",
  "naam_17_posities": "P AERTSZSTR",
  "naam_24_posities": "Pieter Aertszstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 389,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000004368"
  },
  "bbox": [
    121731.992,
    484961.238,
    122127.585,
    485125.775
  ],
  "dataset": "bag"
}