OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004371/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004371/"
    }
  },
  "_display": "Pieter Buyskensstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004371",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004371",
  "openbare_ruimte_code": "28665",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.033344Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115400.83,
            487730.17
          ],
          [
            115400.271,
            487726.845
          ],
          [
            115399.107,
            487719.917
          ],
          [
            115406.886,
            487718.211
          ],
          [
            115407.84,
            487723.86
          ],
          [
            115412.257,
            487749.999
          ],
          [
            115417.82,
            487782.83
          ],
          [
            115427.24,
            487781.23
          ],
          [
            115427.909,
            487785.164
          ],
          [
            115418.553,
            487786.753
          ],
          [
            115410.568,
            487788.109
          ],
          [
            115404.163,
            487749.999
          ],
          [
            115400.83,
            487730.17
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pieter Buyskensstraat",
  "omschrijving": "Geuzenkapitein bij de opstand in Enkhuizen (1534-1606). ",
  "naam_17_posities": "P BUYSKENSSTR",
  "naam_24_posities": "Pieter Buyskensstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 31,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004371"
  },
  "bbox": [
    115399.107,
    487718.211,
    115427.909,
    487788.109
  ],
  "dataset": "bag"
}