OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004375/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004375/"
    }
  },
  "_display": "Pieter Jacobszstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004375",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004375",
  "openbare_ruimte_code": "28711",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.085542Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121440.023,
            487212.25
          ],
          [
            121396.067,
            487226.251
          ],
          [
            121395.741,
            487222.157
          ],
          [
            121449.999,
            487204.874
          ],
          [
            121479.921,
            487194.273
          ],
          [
            121490.779,
            487189.129
          ],
          [
            121492.779,
            487192.199
          ],
          [
            121465.79,
            487204.001
          ],
          [
            121449.999,
            487209.337
          ],
          [
            121443.988,
            487211.39
          ],
          [
            121440.023,
            487212.25
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pieter Jacobszstraat",
  "omschrijving": "Een grondeigenaar, die hier eind veertiende eeuw, begin vijftiende eeuw heeft gewoond. Het straatje heette toen Gasthuissteeg, maar is later naar hem genoemd.",
  "naam_17_posities": "P JACOBSZSTR",
  "naam_24_posities": "Pieter Jacobszstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 52,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004375"
  },
  "bbox": [
    121395.741,
    487189.129,
    121492.779,
    487226.251
  ],
  "dataset": "bag"
}