OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004385/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004385/"
    }
  },
  "_display": "Pieter Vlamingstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004385",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004385",
  "openbare_ruimte_code": "28827",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.102557Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123470.32,
            486379.593
          ],
          [
            123535.041,
            486401.233
          ],
          [
            123538.377,
            486402.349
          ],
          [
            123556.389,
            486408.371
          ],
          [
            123559.751,
            486409.495
          ],
          [
            123591.629,
            486420.154
          ],
          [
            123614.994,
            486427.792
          ],
          [
            123686.889,
            486452.187
          ],
          [
            123706.39,
            486458.804
          ],
          [
            123720.59,
            486463.622
          ],
          [
            123688.553,
            486481.745
          ],
          [
            123687.797,
            486478.576
          ],
          [
            123607.149,
            486451.099
          ],
          [
            123583.739,
            486443.219
          ],
          [
            123522.389,
            486422.799
          ],
          [
            123520.219,
            486428.989
          ],
          [
            123470.32,
            486379.593
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pieter Vlamingstraat",
  "omschrijving": "Geschiedschrijver (1686-1733). Hij schreef een 'Beschrijvinge van Amsterdam' die door zijn plotselinge dood onvoltooid bleef en later door de historicus Jan Wagenaar werd gebruikt.",
  "naam_17_posities": "P VLAMINGSTR",
  "naam_24_posities": "Pieter Vlamingstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 198,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004385"
  },
  "bbox": [
    123470.32,
    486379.593,
    123720.59,
    486481.745
  ],
  "dataset": "bag"
}