OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004391/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004391/"
    }
  },
  "_display": "Pinksterbloemstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004391",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004391",
  "openbare_ruimte_code": "28916",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.476664Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122770.135,
            490246.534
          ],
          [
            122761.516,
            490237.652
          ],
          [
            122740.94,
            490216.359
          ],
          [
            122732.564,
            490208.541
          ],
          [
            122716.709,
            490192.207
          ],
          [
            122713.276,
            490188.671
          ],
          [
            122718.098,
            490180.965
          ],
          [
            122723.33,
            490186.378
          ],
          [
            122737.947,
            490201.5
          ],
          [
            122738.258,
            490201.77
          ],
          [
            122744.847,
            490210.597
          ],
          [
            122745.414,
            490211.485
          ],
          [
            122747.925,
            490208.749
          ],
          [
            122769.137,
            490230.663
          ],
          [
            122777.948,
            490239.728
          ],
          [
            122797.98,
            490260.423
          ],
          [
            122805.618,
            490268.266
          ],
          [
            122808.4,
            490271.14
          ],
          [
            122826.519,
            490289.859
          ],
          [
            122832.98,
            490299.63
          ],
          [
            122836.043,
            490302.859
          ],
          [
            122843.411,
            490310.624
          ],
          [
            122850.823,
            490318.436
          ],
          [
            122855.432,
            490323.1
          ],
          [
            122848.696,
            490329.755
          ],
          [
            122843.936,
            490325.132
          ],
          [
            122836.499,
            490317.51
          ],
          [
            122829.152,
            490309.982
          ],
          [
            122825.832,
            490306.58
          ],
          [
            122821.463,
            490299.509
          ],
          [
            122799.401,
            490276.68
          ],
          [
            122796.351,
            490273.581
          ],
          [
            122792.076,
            490269.239
          ],
          [
            122770.135,
            490246.534
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pinksterbloemstraat",
  "omschrijving": "De weideplant, behorend tot de familie van de kruisbloemigen.",
  "naam_17_posities": "PINKSTERBLOEMSTR",
  "naam_24_posities": "Pinksterbloemstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 40,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004391"
  },
  "bbox": [
    122713.276,
    490180.965,
    122855.432,
    490329.755
  ],
  "dataset": "bag"
}