OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004395/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004395/"
    }
  },
  "_display": "Planetenplein",
  "sleutelverzendend": "03630000004395",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004395",
  "openbare_ruimte_code": "28967",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.567431Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121260.46,
            491944.528
          ],
          [
            121261.643,
            491945.373
          ],
          [
            121263.212,
            491945.639
          ],
          [
            121264.661,
            491945.566
          ],
          [
            121266.099,
            491945.231
          ],
          [
            121266.264,
            491945.102
          ],
          [
            121269.491,
            491942.575
          ],
          [
            121273.694,
            491947.91
          ],
          [
            121271.025,
            491950.004
          ],
          [
            121258.589,
            491959.764
          ],
          [
            121248.106,
            491967.99
          ],
          [
            121240.441,
            491974.005
          ],
          [
            121235.901,
            491977.568
          ],
          [
            121233.716,
            491979.282
          ],
          [
            121227.168,
            491975.675
          ],
          [
            121221.345,
            491968.244
          ],
          [
            121229.612,
            491961.67
          ],
          [
            121216.036,
            491944.441
          ],
          [
            121207.914,
            491950.885
          ],
          [
            121201.542,
            491942.427
          ],
          [
            121197.416,
            491937.152
          ],
          [
            121203.993,
            491932.035
          ],
          [
            121213.395,
            491924.72
          ],
          [
            121218.295,
            491920.908
          ],
          [
            121222.738,
            491917.451
          ],
          [
            121224.526,
            491916.06
          ],
          [
            121236.116,
            491907.043
          ],
          [
            121240.453,
            491903.669
          ],
          [
            121245.356,
            491908.116
          ],
          [
            121251.817,
            491916.415
          ],
          [
            121243.491,
            491922.898
          ],
          [
            121260.46,
            491944.528
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Planetenplein",
  "omschrijving": "Hemellichamen, die zich in elliptische banen om de zon bewegen. Ook de aarde is een planeet.",
  "naam_17_posities": "PLANETENPLN",
  "naam_24_posities": "Planetenplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 22,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004395"
  },
  "bbox": [
    121197.416,
    491903.669,
    121273.694,
    491979.282
  ],
  "dataset": "bag"
}