OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004442/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004442/"
    }
  },
  "_display": "'s-Gravenhekje",
  "sleutelverzendend": "03630000004442",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004442",
  "openbare_ruimte_code": "31704",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.424296Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122311.209,
            487252.238
          ],
          [
            122297.642,
            487241.515
          ],
          [
            122297.087,
            487241.042
          ],
          [
            122296.353,
            487240.296
          ],
          [
            122295.702,
            487239.477
          ],
          [
            122295.139,
            487238.594
          ],
          [
            122294.672,
            487237.657
          ],
          [
            122294.306,
            487236.677
          ],
          [
            122294.044,
            487235.663
          ],
          [
            122293.889,
            487234.628
          ],
          [
            122293.843,
            487233.582
          ],
          [
            122293.907,
            487232.538
          ],
          [
            122294.08,
            487231.505
          ],
          [
            122294.359,
            487230.497
          ],
          [
            122294.743,
            487229.523
          ],
          [
            122295.226,
            487228.594
          ],
          [
            122295.804,
            487227.721
          ],
          [
            122296.47,
            487226.914
          ],
          [
            122299.508,
            487223.598
          ],
          [
            122309.338,
            487232.558
          ],
          [
            122315.488,
            487236.368
          ],
          [
            122362.948,
            487267.673
          ],
          [
            122369.778,
            487272.178
          ],
          [
            122366.831,
            487275.739
          ],
          [
            122360.292,
            487283.64
          ],
          [
            122357.031,
            487287.581
          ],
          [
            122356.594,
            487288.109
          ],
          [
            122351.477,
            487284.065
          ],
          [
            122311.209,
            487252.238
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "'s-Gravenhekje",
  "omschrijving": "Tot in de achttiende eeuw was dit een opslagplaats van hout. Blijkens een keur van 1663 mocht deze houtwal alleen worden afgesloten met een hek. Verondersteld wordt dat een houtkoper, De Graaf geheten, hier zijn houtwerf had, vandaar De Graafs hek en vervolgens 's-Gravenhek. Tegen het einde van de achttiende eeuw komt de naam voor het eerst voor.",
  "naam_17_posities": "S GRAVENHEKJE",
  "naam_24_posities": "'s-Gravenhekje",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 25,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004442"
  },
  "bbox": [
    122293.843,
    487223.598,
    122369.778,
    487288.109
  ],
  "dataset": "bag"
}