OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004443/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004443/"
    }
  },
  "_display": "'s-Gravesandeplein",
  "sleutelverzendend": "03630000004443",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004443",
  "openbare_ruimte_code": "31712",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.585405Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122818.105,
            485800.706
          ],
          [
            122820.156,
            485799.928
          ],
          [
            122821.536,
            485798.177
          ],
          [
            122821.743,
            485797.937
          ],
          [
            122822.267,
            485796.652
          ],
          [
            122827.84,
            485783.801
          ],
          [
            122832.96,
            485771.564
          ],
          [
            122834.52,
            485767.836
          ],
          [
            122843.838,
            485745.266
          ],
          [
            122858.633,
            485751.374
          ],
          [
            122865.744,
            485754.31
          ],
          [
            122870.492,
            485756.27
          ],
          [
            122877.102,
            485758.999
          ],
          [
            122905.582,
            485770.756
          ],
          [
            122918.333,
            485775.912
          ],
          [
            122918.52,
            485775.987
          ],
          [
            122924.92,
            485778.575
          ],
          [
            122925.673,
            485778.88
          ],
          [
            122925.698,
            485778.89
          ],
          [
            122928.476,
            485780.013
          ],
          [
            122930.591,
            485781.081
          ],
          [
            122941.062,
            485785.404
          ],
          [
            122941.074,
            485785.409
          ],
          [
            122941.389,
            485785.539
          ],
          [
            122913.463,
            485854.712
          ],
          [
            122913.359,
            485854.969
          ],
          [
            122883.758,
            485842.754
          ],
          [
            122860.199,
            485833.033
          ],
          [
            122829.476,
            485820.355
          ],
          [
            122822.915,
            485817.648
          ],
          [
            122818.105,
            485800.706
          ]
        ],
        [
          [
            122844.703,
            485782.419
          ],
          [
            122843.158,
            485786.439
          ],
          [
            122847.352,
            485788.051
          ],
          [
            122848.897,
            485784.031
          ],
          [
            122844.703,
            485782.419
          ]
        ],
        [
          [
            122909.378,
            485831.138
          ],
          [
            122907.092,
            485835.808
          ],
          [
            122911.641,
            485837.679
          ],
          [
            122913.589,
            485832.886
          ],
          [
            122909.378,
            485831.138
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "'s-Gravesandeplein",
  "omschrijving": "Willem Jan van 's-Gravesande (1688-1742), Leids hoogleraar in de wis- en sterrenkunde. In Nederland de eerste volgeling van Newton.",
  "naam_17_posities": "S GRAVESANDEPLN",
  "naam_24_posities": "'s-Gravesandeplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 85,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004443"
  },
  "bbox": [
    122818.105,
    485745.266,
    122941.389,
    485854.969
  ],
  "dataset": "bag"
}