OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004444/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004444/"
    }
  },
  "_display": "'s-Gravesandestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000004444",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004444",
  "openbare_ruimte_code": "31720",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.161324Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122899.098,
            485949.844
          ],
          [
            122897.697,
            485953.77
          ],
          [
            122894.976,
            485961.943
          ],
          [
            122894.384,
            485963.721
          ],
          [
            122891.578,
            485972.185
          ],
          [
            122890.717,
            485974.78
          ],
          [
            122889.174,
            485979.435
          ],
          [
            122885.639,
            485989.735
          ],
          [
            122877.801,
            486012.574
          ],
          [
            122876.208,
            486016.794
          ],
          [
            122872.746,
            486026.973
          ],
          [
            122864.769,
            486050.433
          ],
          [
            122864.634,
            486050.829
          ],
          [
            122864.17,
            486052.193
          ],
          [
            122841.471,
            486045.054
          ],
          [
            122844.84,
            486043.475
          ],
          [
            122846.397,
            486042.745
          ],
          [
            122866.425,
            485983.141
          ],
          [
            122870.743,
            485971.159
          ],
          [
            122871.65,
            485968.641
          ],
          [
            122872.715,
            485965.686
          ],
          [
            122875.774,
            485956.133
          ],
          [
            122879.746,
            485943.731
          ],
          [
            122899.098,
            485949.844
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "'s-Gravesandestraat",
  "omschrijving": "Willem Jan van 's-Gravesande (1688-1742), Leids hoogleraar in de wis- en sterrenkunde. In Nederland de eerste volgeling van Newton.",
  "naam_17_posities": "S GRAVESANDESTR",
  "naam_24_posities": "'s-Gravesandestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 79,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004444"
  },
  "bbox": [
    122841.471,
    485943.731,
    122899.098,
    486052.193
  ],
  "dataset": "bag"
}