OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004536/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004536/"
    }
  },
  "_display": "Plantage Doklaan",
  "sleutelverzendend": "03630000004536",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004536",
  "openbare_ruimte_code": "28991",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.591415Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122728.575,
            486777.215
          ],
          [
            122730.977,
            486775.951
          ],
          [
            122773.822,
            486751.842
          ],
          [
            122912.557,
            486673.776
          ],
          [
            122911.644,
            486672.106
          ],
          [
            122953.271,
            486648.315
          ],
          [
            122958.369,
            486657.235
          ],
          [
            122783.477,
            486757.159
          ],
          [
            122775.347,
            486758.269
          ],
          [
            122775.752,
            486760.601
          ],
          [
            122776.279,
            486764.567
          ],
          [
            122776.888,
            486768.595
          ],
          [
            122776.512,
            486768.652
          ],
          [
            122772.556,
            486770.879
          ],
          [
            122769.713,
            486772.479
          ],
          [
            122770.021,
            486772.766
          ],
          [
            122770.429,
            486773.403
          ],
          [
            122770.836,
            486774.039
          ],
          [
            122771.358,
            486775.311
          ],
          [
            122771.684,
            486776.583
          ],
          [
            122771.603,
            486777.203
          ],
          [
            122771.521,
            486777.823
          ],
          [
            122771.26,
            486779.193
          ],
          [
            122770.764,
            486780.497
          ],
          [
            122769.898,
            486781.521
          ],
          [
            122768.953,
            486782.467
          ],
          [
            122768.165,
            486783.097
          ],
          [
            122763.016,
            486786.028
          ],
          [
            122757.264,
            486776.007
          ],
          [
            122755.009,
            486776.868
          ],
          [
            122735.696,
            486787.836
          ],
          [
            122728.575,
            486777.215
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            122691.203,
            486816.578
          ],
          [
            122667.581,
            486830.104
          ],
          [
            122660.49,
            486834.164
          ],
          [
            122657.019,
            486836.152
          ],
          [
            122649.289,
            486840.578
          ],
          [
            122625.679,
            486854.097
          ],
          [
            122618.244,
            486858.355
          ],
          [
            122614.573,
            486860.457
          ],
          [
            122607.381,
            486864.575
          ],
          [
            122583.753,
            486878.104
          ],
          [
            122578.845,
            486881.126
          ],
          [
            122574.463,
            486883.528
          ],
          [
            122568.86,
            486868.882
          ],
          [
            122690.049,
            486799.519
          ],
          [
            122694.964,
            486796.721
          ],
          [
            122694.974,
            486796.715
          ],
          [
            122695.813,
            486796.237
          ],
          [
            122706.516,
            486790.146
          ],
          [
            122712.3,
            486804.023
          ],
          [
            122704.045,
            486808.75
          ],
          [
            122696.65,
            486813.258
          ],
          [
            122691.203,
            486816.578
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Plantage Doklaan",
  "omschrijving": "In 1682 besloot de stadsregering om op dit gebied, dat in 1658 binnen de stad kwam, een 'plantagie' aan te leggen: een wandelplaats alleen bebouwd met zomerhuisjes, tuinen en enkele herbergen. Over de gehele oppervlakte van het terrein werd een rechtlijnige aanleg gerooid. De laan die deze nieuwe plantage in de lengte doorsneed, kreeg de naam van Middenweg of Middenlaan, en er kwamen drie dwarslanen. De zomerhuizen werden geleidelijk vervangen door woonhuizen, zodat tegenwoordig alleen nog het Wertheimpark aan de vroegere bestemming herinnert. Zie verder bij Kerkstraat en Lepelstraat.",
  "naam_17_posities": "PLANTAGE DOKLN",
  "naam_24_posities": "Plantage Doklaan",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 84,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004536"
  },
  "bbox": [
    122568.86,
    486648.315,
    122958.369,
    486883.528
  ],
  "dataset": "bag"
}