OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004552/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004552/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Pluvierplein",
  "sleutelverzendend": "03630000004552",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004552",
  "openbare_ruimte_code": "29173",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.552712Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123465.256,
            489159.174
          ],
          [
            123472.2,
            489171.75
          ],
          [
            123474.385,
            489182.767
          ],
          [
            123476.009,
            489190.959
          ],
          [
            123443.399,
            489211.769
          ],
          [
            123439.066,
            489208.63
          ],
          [
            123429.836,
            489201.944
          ],
          [
            123421.921,
            489191.985
          ],
          [
            123419.237,
            489188.608
          ],
          [
            123431.164,
            489180.98
          ],
          [
            123453.087,
            489166.958
          ],
          [
            123456.428,
            489164.821
          ],
          [
            123465.256,
            489159.174
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Pluvierplein",
  "omschrijving": "De vogel. In Nederland is de strandpluvier het meest bekend.",
  "naam_17_posities": "PLUVIERPLN",
  "naam_24_posities": "Pluvierplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 28,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000004552"
  },
  "bbox": [
    123419.237,
    489159.174,
    123476.009,
    489211.769
  ],
  "dataset": "bag"
}