OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000004559/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000004559/"
    }
  },
  "_display": "Polijsterweg",
  "sleutelverzendend": "03630000004559",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000004559",
  "openbare_ruimte_code": "29270",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.961633Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122230.837,
            490348.406
          ],
          [
            122209.967,
            490316.411
          ],
          [
            122200.78,
            490302.112
          ],
          [
            122193.548,
            490290.687
          ],
          [
            122193.189,
            490290.12
          ],
          [
            122210.939,
            490278.85
          ],
          [
            122211.33,
            490279.434
          ],
          [
            122212.526,
            490281.272
          ],
          [
            122227.167,
            490303.762
          ],
          [
            122228.162,
            490304.615
          ],
          [
            122230.659,
            490308.726
          ],
          [
            122271.504,
            490372.39
          ],
          [
            122274.007,
            490376.292
          ],
          [
            122267.341,
            490381.109
          ],
          [
            122264.731,
            490377.543
          ],
          [
            122255.035,
            490383.129
          ],
          [
            122243.237,
            490367.176
          ],
          [
            122237.08,
            490358.058
          ],
          [
            122230.837,
            490348.406
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Polijsterweg",
  "omschrijving": "Beroepsnaam van degene die polijst, dat wil zeggen een oneffen oppervlak van bijvoorbeeld metaal of hout glad slijpt.",
  "naam_17_posities": "POLYSTERWG",
  "naam_24_posities": "Polijsterweg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 13,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000004559"
  },
  "bbox": [
    122193.189,
    490278.85,
    122274.007,
    490383.129
  ],
  "dataset": "bag"
}